Březnová knihovna

1.3.2012

V březnovém příspěvku do naší knihovny shrnujeme názory představitelů ocelářského průmyslu na vývoj v současném roce. Hospodářské problémy v Evropě a USA, otázky eurozóny, ekonomický útlum Japonska v důsledku zemětřesení, částečné zvolnění rozvoje v Indii a Číně, deště v Austrálii, které ochromily těžbu a přepravu rud a uhlí jsou sice lokálními indiciemi problémového dalšího vývoje, na ocelářství však působí nesporně – i když lokálně s různou intenzitou – v každém případě však ovlivňují celosvětový obchod s ocelovými výrobky i se surovinami potřebnými pro ocelářskou výrobu a tím i jeho celkovou situaci. Významným faktorem ochromování tempa vývoje ekonomiky je ztížená dostupnost úvěrů.

V únorovém příspěvku jsme citovali celosvětově působící ocelářský institut – worldsteel. Tentokrát vyjdeme z názorů Evropské federace ocelářského průmyslu – Eurofer s doplněním – citací – názorů představitelů ocelářského průmyslu, bank a dalších institucí. Převládá v nich opatrný optimismus, že nejhorší již bylo absolvováno. Větší shody jsou v oblasti vývoje výroby, v cenách, kde se přidává k bilančním problémům trhu – nabídky a poptávky, ještě celý komplex dalších faktorů – vývoj dostupnosti a cen surovin a energií, ekologická opatření, vládní restrikce, měnové problémy, dosažitelnost úvěrů - je jednoznačné předvídání vývoje skutečně odvážné. Lze to předběhnout citací pana Mittala: Výhled Lakshmi Miíttala na rok 2012 zůstává mlhavý. Náladu zlepšuje jen růst cen oceli od začátku roku. Investice chce koncern v tomto roce zredukovat na 4 až 4,5 miliardy dolarů. Původní plán byl 5,5 miliardy dolarů.

Nyní již k samotnému tématu konkrétněji, kde např. časopis Steel Times International zpracoval článek s titulkem „Koneční spotřebitelé oceli ukazují odhodlanost navzdory prostředí recese“ s čerpáním podkladů z výhledu již citovaného Eurofer.

Ekonomický výhled Eurofer a výhled pro trh ocelí v 1.Q 2012 ukazuje, že i když ekonomika EU v posledním kvartále 2011 pravděpodobně upadla do nehluboké recese, aktivity spotřebitelů oceli po proudu zůstaly poměrně pevné

Nejnovější ekonomické údaje potvrzují, že dluhová krize eurozóny nahlodává reálnou ekonomiku. Od poloviny r. 2011 ekonomický sentiment prudce klesl na základě dalšího zintenzivnění dluhové krize. Averze vůči riziku ve finančním sektoru vedla ke smrštění nabídky úvěrů. I když se všeobecně uznává, že je nutná úspornost, aby bylo možné vyhnout se dalšímu zhoršení dluhové krize, potlačí také ekonomický růst a ovlivní zaměstnanost. Investice a osobní spotřeba budou utlumeny do doby návratu důvěry na trhy.

Generální ředitel Eurofer, Gordon Moffat, poznamenává: "Kdy se důvěra vrátí na trhy, je stále obtížné říci, ale je povzbuzující, že výhledové indikátory, jako je důvěra v průmysl, výrobu a v pozitivní určení materiálů (PMIs - positive material identification) se v posledních týdnech obrátily k lepšímu. Společnosti budou pro tuto chvíli nadále opatrné, ale nejsou žádné náznaky toho, že průmyslové objednávky budou dále klesat. Zakázkové krytí je docela silné. Výhled pro většinu spotřebitelů oceli je relativně příznivý".

Zjevná spotřeba oceli v EU v r. 2011 vzrostla o 7,2%. Nakupující oceli čekali stranou na dobu po létě vzhledem k obavám o ekonomickou situaci, o obchodní podmínky po proudu, a s ohledem na přístup k financování a úvěru spolu s nižšími objednávkami v distribučním řetězci - to vše zapříčinilo oslabení poptávky po oceli ve druhém pololetí 2011.

Zdálo se, že na začátku r. 2012 bude zredukovaná domácí a dovozní nabídka vyrovnaná s měkčí poptávkou. Spíše nízké úrovně zásob - zvláště u distributorů - budou vyžadovat určité doplnění v prvním pololetí 2012, což se zmírní později v tomto roce. Kupující předpokládají, že změny v cenách a nabídce by mohly zhoršit tento sezónní vývoj navzdory faktu, že zásoby budou nadále řízeny obezřetně.

Generální ředitel Eurofer předpovídá opětné posilování trhu v r. 2013: "Trh si dá v r. 2012 pauzu, ale my předpokládáme jen velmi měkkou redukci v poptávce. Reálná a zjevná spotřeba oceli se opět posílí v r. 2013".

V dalším citujeme některé zdroje, které mohou dobře sloužit jako podtext výše uvedeného - čerpáno je ze zdrojů: Meps Steel News; Bloomberg; dpa; Stahlreport; Börsen Zeitung; Steel Guru; Dow Jones Stahl Aktuell; wsa; SBB a dalších (vše zestručněno).

MEPS prognózuje, že světová kompositní cena oceli vzroste do poloviny r. 2012 přibližně o 11,5%. Nejpodstatnější nárůsty jsou předpovídány v segmentu plochých výrobků po značných redukcích ve druhé polovině minulého roku. Zlepšení na trzích dlouhými produkty bude méně dramatické.

Zotavení cen oceli bylo vedeno měnící se situací na trhu v Severní Americe, protože se ceny šrotu na konci r. 2011 výrazně zvýšily. Výhledy na vyšší ceny surovin nedávno vytlačily prodejní ceny oceli nahoru v Asii a v Evropě.

Očekává se však, že transakční ceny mezi červencem až prosincem změknou. Předpovídané budování zásob, vyplývající z rostoucích cen, by mohlo v uvedeném období skončit. MEPS prognózoval redukci cen během druhého pololetí 2011 a následný vzestup na začátku r. 2012.

Zpomalující se poptávka po oceli v Evropě je překážkou pro ArcelorMittal: Poptávka po oceli celosvětově roste pomaleji, než se předpovídalo, snižuje zisky výrobců vč. ArcelorMittal a Tata Steel Ltd., a nutí investory revidovat jejich výhledy pro r. 2012 pro tento 430 mld. $ průmysl. Globální spotřeba slitin v letošním roce vzroste o 4.5%, méně, než v říjnu předpovídala worldsteel (5.4%), podle středu odhadů 14 výrobců oceli, analytiků a obchodníků, sledovaných Bloomberg.

Růst podle analytiků Bloomberg Industries bude možná nízký, 1.2%. Tento nárůst, nejnižší za tři roky, je ovlivňován ochlazováním ekonomik v Číně a v Evropě, kde objednávky na ocelářské výrobky pro domy, automobily a stroje stagnují, a budou poškozovat ceny slitin a dodávky do zámoří, řekli analytici. "Nejsem nadšena kvůli výhledu pro poptávku v Evropě z hlediska negativního vlivu rozpočtových deficitů a dluhové krize", řekla Helen Lau, analytička v Hongkongu sídlící makléřské firmy UOB Kay Hian. "Čína dále zpřísňuje svůj postoj k trhu privátním vlastnictvím a developeři jsou stále poškozováni napjatými bankovními úvěry a vysokými zásobami domů".

Prognózuje se, že se ocelářské společnosti stanou levnějšími, s prognózou poklesu poměru ceny k příjmům na 8.5 násobek ze současného téměř 13 násobku, podle údajů, shromažďovaných Bloomberg pro index železo/ocel. Ceny orientačních teplých svitků budou možná v r. 2012 v průměru o 5% nižší, asi okolo 734 $/t, ve srovnání s asi 772 $/t v loňském roce, ukazují výpočty, založené na údajích Steel Business Briefing.

Výroba oceli v Číně, která v r. 2011 odpovídala asi za 46% globální výroby, klesala v každém ze 6 měsíců do listopadu, než vzrostla v prosinci, podle World Steel Association. World Bank 18.1. snížila svou prognózu globálního růstu nejvíce za tři roky s odůvodněním, že hrozí, že recese v euro regionu zhorší pokles na vynořujících se trzích, jako jsou Indie a Mexiko. Světová ekonomika letos vzroste o 2.5%, méně proti v červnu prognózovaným 3.6%, řekla. Euro oblast se možná smrští o 0.3% ve srovnání s předchozím odhadem 1.8% nárůstu.

ArcelorMittal v říjnu řekla, že ponechá v nečinnosti provozy ve Francii, Německu, Polsku, Španělsku a v Lucembursku, a permanentně uzavře své vysoké pece v Liege, Belgii, protože poptávka ochabuje. "Jsou nadále obavy o globální ekonomické podmínky s eurozónou, která čelí obtížným úvěrovým podmínkám a nejistotám ve fiskální politice", řekl Seshagiri Rao, cfo skupiny v JSW Steel Ltd., třetím největším indickém výrobci, v Mumbaji. Čínský výrobce oceli Angang Steel Co., největší na burze v Hongkongu registrovaná čínská ocelářská společnost, se vloni dostala do ztráty, a Maanshan Iron & Steel Co., Nanjing Iron & Steel Co. a Aluminum Corp. of China Ltd. řekly 30.1., že zisk klesl o více než polovinu, protože čínská ekonomika zpomalila.

V USA sídlící Steel Dynamics Inc. a Reliance Steel & Aluminum Co. jsou v posledních třech měsících nejlepšími performery v Bloomberg World Iron/Steel Index. Australské ocelárny BlueScope Steel Ltd. a Onesteel Ltd., které válčí s rostoucími náklady a silnější místní měnou, jsou zaostávajícími performery.

ArcelorMittal nenaplnila odhady analytiků, pokud jde o zisk za 3.Q a řekla, že v posledních třech měsících 2011 čelila tlakům na objemy a ceny. ThyssenKrupp AG, největší německý výrobce oceli, zaznamená "podstatně nižší" výdělky za 1.Q, řekl 2.12. ceo Heinrich Hiesinger. "Zatímco Evropa se pokouší opět zachránit před recesí, Čína se zaměřuje na ochlazení poptávky", řekl Niraj Shah, analytik Fortune Equity Brokers Ltd. v Mumbaji. "Čína bude divokou kartou - existují zde šance, že může dojít k nižším úrokovým sazbám, a to může zvýšit poptávku po oceli".

Globální poptávka se v r. 2010 zvýšila o 15.4%, vloni o 6.5% a letos možná vzroste o 5.4%, řekla ve své předpovědi 2.10. World Steel Association. Spotřeba se v r. 2008 a v r. 2009 smrštila, podle 2011 Steel Statistical Yearbook této asociace. V interview v New Delhi 27.1. řekl Peter Marcus, řídící partner World Steel Dynamics, že r. 2012 bude rokem nižších zisků u většiny ocelářských společností; předpovídá, že se poptávka v letošním roce smrští o 2%.

World Steel Dynamics, sídlící v Englewood Cliffs, New Jersey, prognózuje ceny oceli. Čínský ekonomický růst se letos možná sníží na 8.5% z 9.2% v r. 2011, podle střední hodnoty odhadů 15 ekonomů, shromažďovaných Bloomberg. Objednávky budou nadále v této světově nejrychleji rostoucí velké ekonomice slabé, podle zprávy Macquarie Group Ltd. z minulého měsíce. "Ledaže by Čína uvolnila utahování vůči sektoru privátního majetku, poptávka po oceli bude stěží růst vloni odhadovaným tempem růstu 8.5%, řekla Lau.

Ve 4.Q vzrostl čínský hrubý domácí produkt o 8.9% proti stejnému kvartálu o rok dříve, nejpomalejším tempem za 10 kvartálů. To zvyšuje obavy, že globální ekonomika slábne, s International Monetary Fund, který varuje před téměř nulovým růstem v Evropě. Finanční krize v Evropě bude nutit výrobce oceli v regionu, aby v příštím roce snížili výrobu a dovezli méně železné rudy, řekl v Londýně sídlící konsultant pro námořní dopravu, Drewry Shipping Consultants Ltd., 19.12.

Ocelárny začaly omezovat výrobu a plný vliv těchto redukcí se projeví v r. 2012, řekl. Standard & Poor's snížila rating devíti evropských zemí 13.1. řekla, že nedávné politické kroky se možná ukáží jako "nedostatečné" pro potlačení finanční krize. Globální obchod ocelí možná v r. 2012 klesne o 5% po růstu, odhadovaném na 6.2%, na 410 mil. t v r. 2011, řekl v e-mailové reakci z 23.1. Phil Hunt, manažer pro operace v Londýně sídlícího International Steel Statistics Bureau. Dodávky z Indie se možná zvýší, protože místní výrobci přidávají kapacity, řekl Marcus.

Výrobci oceli se dívají na Evropu se starostmi - nejistoty rostou. Nyní se ukazuje změna trendu, ale asi jen přechodná. Po zlomu v listopadu již objednávek začalo v prosinci opět silně přibývat, říká mluvčí Salzgitteru Bernhard Kleinemann. "Naši zákazníci jsou opět dobře vytíženi".

Doposud se neukázaly žádné náznaky, že by se mělo něco měnit. Ukazuje se dokonce i pozitivní trend zakázek ze stavebnictví, které bylo roky slabé. Podle britského institutu MEPS se opět zotavují ceny oceli. Avšak opět rostou i ceny surovin. náklady dosahují v Německu ve výrobě 75 % nákladů na tunu oceli. Personální náklady činí méně než deset procent. Od začátku roku 2010 stouply ceny železné rudy a koksovatelného uhlí o více než 300 procent.

S podstatným růstem cen oceli ale nemůže branže vzhledem k nadbytečným kapacitám nyní počítat, říkají experti. V roce 2012 počítá evropský ocelářský svaz Eurofer s poklesem spotřeby oceli v Evropě o dvě procenta na 156 milionů tun. Ještě skeptičtější je duisburský obchodník s ocelí Klöckner & Co: "Počítáme s tím, že poptávka po oceli v Evropě v tomto roce klesne až o pět procent, může to být ale ještě horší", řekl nedávno šéf představenstva Gisbert Rühl. Situace by mohla být vzhledem k neřešené dluhové krize v Evropě dokonce ještě horší než v roce 2008. Pokud jde o USA, je Rühl naopak podstatně optimističtější. Jako obchodník s ocelí pociťuje Klöckner změny konjunktury obzvlášť brzy.

Nestabilita cen oceli v roce 2012 pokračuje. Spolkový svaz německého obchodu s ocelí (BDS) by mohl získat britský poradenský a informační institut CRU Indices se sídlem v Londýně pro své odhady vývoje evropského trhu plochých výrobků.

Autoři počítají s tím, že výkyvy cen budou i v roce 2012 pokračovat. Ocelářský trh se stával s posledních letech stále více nestálý. Roční rozdíl cen na pohotovém trhu činil v Německu v letech 1997 až 2007 v průměru 83 EUR/t, a od roku 2008 činil rozdíl 191 EUR/t. Tato vyšší nestálost cen je podporována vývojem v zemích s rozvíjejícím se hospodářstvím, především v Číně a napjatou situací na surovinových trzích.

Ta pokračovala i v roce 2011, a to jak v celém světě, tak i v Německu. Aby se klesání cen zabránilo, utlumovali evropští výrobci oceli výrobu, což mělo v EU za následek ve čtvrtém kvartálu pokles výroby o téměř 5 %. I v roce 2012 se očekává, že pokračující krize v eurozóně bude na ocelářský trh působit negativně.

Hornictví je pro ArcelorMittal stále důležitější. Daňové efekty a vysoké odpisy dostaly koncern ArcelorMittal v závěrečném kvartálu 2011 do červených čísel. Slabé obchody s plochými výrobky v Evropě vyrovnává vývoj v Americe a v hornictví. V Evropě ale zůstává situace nejistá. Šéf koncernu Lakshmi Mittal řekl, že rostou na evropském trhu nejistoty. Oblast plochých výrobků zaznamenala v závěrečném kvartálu operativní ztrátu 570 milionů USD. Koncern profituje z dolů. Amerika a doly přispěly v roce 2011 k zisku 19,1 miliard USD. Výhled Lakshmi Miíttala na rok 2012 zůstává mlhavý. Náladu zlepšuje jen růst cen oceli od začátku roku. Investice chce koncern v tomto roce zredukovat na 4 až 4,5 miliardy dolarů. Původní plán byl 5,5 miliardy dolarů. Mittal oznámil další redukování dluhů. Finanční závazky byly v závěrečném kvartálu sníženy o 2,4 miliardy na 22,5 miliard dolarů.

Ocelově tvrdá diverzifikace. Voestalpine je největší rakouský výrobce oceli, ale již dlouho žádný čistý ocelářský podnik. Ze dvou třetin je to ocel zpracovávající koncern s dlouhým řetězcem tvorby hodnoty. Také ThyssenKrupp, největší německý výrobce oceli, je již dlouho smíšený koncern se silným pilířem technologie, který se má v následujících letech dále rozšiřovat. Největší ocelářský koncern na světě ArcelorMittal poznal rovněž výhody diverzifikovaného uspořádání. Šéf koncernu Lakshmi Mittal hledá v poslední době činnost v surovinách, zejména v železné rudě a koksovatelném uhlí. Úspěch v této oblasti mu dává za pravdu. V hornictví vydělal koncern v roce 2011 každý třetí dolar. Přístup k vlastním ložiskům železné rudy se má v příštích čtyřech letech téměř zdvojnásobit. ArcelorMittal je dnes více než ocel, řekl Lakshmi Mittal. A z toho bude v horších dobách profitovat.

Reuter aktualizuje omezení výroby hlavních výrobců oceli v Evropě. Evropští výrobci oceli oznámili některá omezení výroby v důsledku slabší poptávky, a v příštích měsících budou pravděpodobně odstaveny další pece. Někteří výrobci oznámili restart a dokonce expanzi, ale redukce budou pravděpodobně dominovat, protože spotřebitelé dávají přednost snižování svých zásob v nejistém ekonomickém prostředí.

Ocelářská branže varuje před poškozením průmyslu. Ocelářský průmysl se obává velkého miliardového zatížení, způsobeného politikou Berlína a Bruselu. Hrozící dodatkové náklady budou v roce 2013 "v nejhorším případě" činit 1,5 miliardy eur. V loňském roce byl ocelářský průmysl zatížen "jen" 415 miliony eur. Branže, které ocel používají, ztratí schopnost inovovat, řekl Roland Döhn z Rýnsko-vestfálského institutu výzkumu hospodářství. Řetězce tvorby hodnoty německého pracovního modelu vykazují již desítky let vzájemné úzké propojení a odolávají dobře krizím", říká Joachim Rotering, ředitel Booz & Compamy. A právě z tohoto pohledu Kerkhoff, president ocelářského svazu, pochybuje o evropské klimatické politice pro ocelářskou branži. Obchod s emisemi CO2, který zvyšuje ceny energie, hrozí velkým zatížením průmyslu.

Ocel je základna německého hospodářství. Jen úzkým propojením inovativního ocelářského průmyslu s klíčovými branžemi, jako automobilový průmysl nebo strojírenství, do sítí může konkurenceschopnost německých pracovišť trvale zajistit. To je výsledek dvou studií RWI a poradenského podniku Booz & Company. Na ocel náročná odvětví průmyslu s 3,5 miliony zaměstnanců tvoří jádro exportně silného německého hospodářství, říká Rýnsko-Vestfálský institut výzkumu hospodářství (RWI). "Bez stabilního svazku na ocel náročného průmyslu by nebyla hospodářská krize v Německu tak rychle překonána", komentuje výsledky vedoucí studie Prof. Dr. Roland Döhrn. Ocelářský průmysl v Německu je obzvlášť propojen s jinými branžemi. Proto přispívá silně ke konkurenceschopnosti německého exportního hospodářství.

Celkem dosahuje na ocel náročný průmysl tržby v hodnotě 1.000 miliard eur a polovinu německého exportu zboží. Dr. Joachim Rotering, ředitel Booz & Company, vysvětlil úspěch německého modelu práce. "Německo je v celém světě jedinečně propojené pracoviště pro výrobu investičního zboží. Dlouhé řetězce tvorby hodnoty od základních materiálů až po stroje a auta jsou základ našeho blahobytu". "I v budoucnu budeme propojování výroby a inovací do sítí dále posilovat", řekl Rotering. Hlavní roli při tom bude hrát mezi průmyslovými materiály ocel s tržním objemem 40 milionů tun a 1.000 patenty ročně.

President Hospodářského sdružení ocel Hans Jürgen Kerkhoff označil branži jako "základní průmysl pro německý model růstu. Bez inovativního ocelářského průmyslu by nemohly komplexní řetězce tvorby hodnoty moderní průmyslové výroby existovat. Výroba větrných kol a vysoce efektivních turbín na výrobu elektrické energie se bez oceli rovněž neobejde. Změna energie potřebuje konkurenceschopný průmysl, a ten lze udržet jen snahami všech partnerů řetězce tvorby hodnoty. Zároveň Kerkhoff varoval před hrozícím přetížením ocelářského průmyslu politikou."Rostoucí náklady na změnu energie a klimatická politika zhoršuje nejen konkurenceschopnost ocelářského průmyslu vůči jiným hospodářským regionům, nýbrž ohrožuje veškerá propojená pracoviště. Nesmí docházet k odchodu průmyslu ze země. Kekrhoff vyčíslil zvýšení nákladů ocelářského průmyslu o 1,5 miliardy eur ročně.

Jestliže k tomu dojde, budou další investice v Německu z podnikatelského hlediska těžko ospravedlnitelné. "Je úkolem politiky, vytvořit takové rámcové podmínky, aby si ocelářský průmysl svojí klíčovou roli pro německé exportní hospodářství udržel", řekl Kerkhoff. "Rok 2012 bude rokem změn pro naše průmyslová pracoviště", řekl Kerkhoff. Zvládnutí evropské dluhové krize, uspořádání změny energie v Německu a evropská klimatická politika rozhodnou o tom, jak konkurenceschopné naše exportní hospodářství v budoucnu bude.

Ernst & Young vidí nadbytečné kapacity na globálním ocelářském trhu. V globálním ocelářském průmyslu se musí zrušit hodně nadbytečných kapacit, aby mohli výrobci oceli psát černá čísla. Tak to vidí poradenský dům Ernst & Young. V celém světě byly v roce 2011 světové nadbytečné kapacity globálního ocelářského průmyslu 493 milionů tun, řekl Mike Elliot, vedoucí oblasti doly a kovy v Ernst & Young. V minulém roce činila poptávka po oceli 1,398 miliardy tun. Kapacity ve stejné době stouply o 80 milionů tun a dosáhly 1,890 miliardy tun. "Problém nadbytečných kapacit se dlouho neřešil a marže výrobců oceli se dostaly pod tlak", napsal Elliot při příležitosti zveřejnění "zprávy o oceli 2012". V celém světě, a při tom zejména v Evropě, snižují ocelářští producenti kvůli slabší poptávce výrobu. U mnohých hráčů v minulých měsících tlak na marže silně stoupl.

Podle odhadů Hospodářského sdružení ocel bude rok 2012 pro ocel dobrý rok. V polovině roku se má konjunktura zlepšit. I když výroba v posledním kvartálu minulého roku o 6 % klesla, je Kerkhoff přesvědčen o zotavování branže.

Poptávka po oceli zůstane v Německu na podobně vysoké úrovni jako v minulém roce. Na rozdíl od většiny průmyslových zemí je německá výroba opět na vysoké úrovni roku 2006. "Počítáme v roce 2012 s výrobou 44 milionů tun", řekl Kerkhoff. "Ocelářské závody v Německu se pohybují v rámci normalizace", dodal k tomu Kerkhoff. Kapacity německých ocelářských závodů jsou vytíženy na 88 %. Průměrné světové vytížení kapacit je 81 %. Surovinové náklady zůstanou v roce 2012 v Německu vysoké.

Žádné další redukce nejsou v evropských ocelářských kapacitách nezbytné: WSA - Edwin Basson, generální ředitel World Steel Association řekl SBB, že je optimistický v tom, že v Evropě nebude v r. 2012 třeba kapacity výroby dále redukovat. "Evropské ocelárny již omezily kapacity a myslíme, že další redukce již nejsou potřebné", říká Basson a dodává, že některé ocelárny, odstavené v minulém roce, již byly opět uvedené do chodu. V Evropě - jak již bylo dříve uvedeno, se má zjevná spotřeba oceli v r. 2012 podle prognózy zvýšit o 2.5% ve srovnání s r. 2011.

Obchodník s ocelí Klöckner & Co (KlöCo) pocítil jako první, že neběží všechno dobře. Již v srpnu šéf koncernu Gisbert Rühl varoval před novou recesí a prognózy škrtl. Jeho pesimismus, ke kterému se mnohé podniky branže nechtěly připojit, byl oprávněný. Rostoucí nejistoty na trzích vedly k tomu, že odběratelé oceli se stali v objednávání opatrní a zdrženliví.

Ocelářský průmysl, který stojí na začátku řetězce tvorby hodnoty, pociťuje účinky slábnutí konjunktury a také důsledky krize státních dluhů jako první sektor. Šéf koncernu ThyssenKrupp Heinrich Hiesinger již v říjnu na ocelářské konferenci v Paříži varoval, že spolehlivé prognózy budoucího vývoje bude možné vypracovat, až se najde řešení finanční krize. Přesto panuje v německých ocelářských koncernech naděje, že v novém roce nastane opět relativně větší klid.

Tato hrstka postřehů dokládá, co již bylo řečeno v úvodu.

Na závěr ještě k situaci ocelářského průmyslu v ČR. Citujeme z našeho příspěvku pro wsa – dubnový Short Range Outlook (Krátkodobý výhled).

„Ocelářský průmysl od roku 2011 očekával další přiblížení se předkrizové úrovni roku 2007. Dařilo se to kolísavě, útlum poptávky ve 4. čtvrtletí nakonec přinutil dvě ze tří největších ocelářských společností k útlumu výroby s vyhlášením propouštění zaměstnanců – ArcelorMittal Ostrava o 600 a Evraz Vítkovice Steel o 200, v obou případech s odstupným. Výroba oceli zaostává ještě stále za úrovní roku 2007 a to o 21%. Vývoj lze charakterizovat tak, že zatímco druhé a třetí čtvrtletí obvykle nejlepší nebyla takovými v roce 2011 a navíc čtvrté čtvrtletí bylo nejhorší v roce. Intenzívní smogová situace ve čtvrtém čtvrtletí vyvolala přísná regulační opatření ve výrobě Severomoravského kraje.

Situace nedovoluje seriozní předpověď vývoje cen ocelářských výrobků. Stejná nejistota je i na straně vstupů. Výraznější obrat k lepšímu není příliš pravděpodobný. Rozhodně k němu nepřispěje restriktivní fiskální politika, která působí antikonjunkturálně.

Přes momentální důsledky vývoje poptávky je finanční kondice společností dobrá, společnosti jsou schopny i nadále plnit své finanční závazky. Závazky v investování do ekologie jsou plněny, investice sledují cíl zvýšení konkurenceschopnosti (modernizace spojené s racionalizací, inovace technologií, do změn v sortimentu výroby směrem k vyšší přidané hodnotě a na rozšiřování vlastnictví ve zpracovatelských subjektech (výrobní řetězce) - v žádném případě nejsou orientovány do zvýšení kapacit výroby. Jejich zahájení a průběh jsou v souvislosti s momentální situací přehodnocovány.“

 

 

Zpracováno ze zahraničních zdrojů a podkladů HŽ, a.s.

Ing. Petr Ambrož

 

 

Hutnictví železa, a.s. > Novinky > Archiv > Březnová knihovna
Loading...

Archiv

Stránkování

<1 2 3 4 5 67 8 9 >