Hlavní úkoly a cíle

Jádrem poslání společnosti (svazu) zůstává presentování hospodářských zájmů odvětví a vystupovat v jejich prosazování jako representant odvětví, což v praxi znamená shromažďovat, zpracovávat a analyzovat pro to potřebné informace, projednávat je s členy a presentovat z toho vyplynuvší konkrétní požadavky účelnou formou státní správě i zahraničním institucím. Z pověření akcionářů budou trvale a tudíž rutinně vykonávány některé další činnosti správně administrativního charakteru jako je výkaznictví směrem k ČSÚ a zahraničním partnerům, zejména EK OSN v Ženevě, Euroferu a IISI. Je samozřejmé, že je při tom ekonomické využít specialisty společnosti také k odborným službám pro své členy.

Zcela aktuálním souborem úkolů jsou úkoly spojené s přidružením k EU, neboť právě ocelářství patří k citlivým odvětvím, pro která i v EU doposud platí specifická pravidla Společenství pro uhlí a ocel. Také tento seminář, organizovaný společností, je krokem umožňujícím zhodnotit, co již bylo podstoupeno a získat komplex námětů, který umožní zpřesnit a konkretizovat další kroky přípravy. Oponenti jsou žádoucí jak z EU, tak z řad zástupců českého ocelářství, jejich odběratelů, dodavatelů, obchodních partnerů, bank a ze státní správy.

Hutnictví železa, a.s. > HŽ Asociace > Hlavní úkoly a cíle
Loading...

HŽ Asociace