Novinky

Stránkování

<1 2
 
 
23.4.2015 "Prehlásenie" ze semináře

„Prehlásenie“ ze společného semináře českých, polských a slovenských hutníků z 16. dubna 2015. více

11.9.2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací

Komentář k výsledkům hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 více

23.6.2014 Ocelářský průmysl v ČR

Prezentace hodnotí vývoj ocelářského průmyslu ČR vč. výhledu do r.2015. Popisuje makroekonomické prostředí (zdroje růstu HDP, nezaměstnanost, vývoj spotřebitelských a produkčních cen, průmyslová výroba) a zároveň vývoj hlavních odběratelských oborů ocelářského průmyslu. stanovuje hodnoty zjevné a reálné spotřeby, dovozu a vývozu v jednotlivých letech.  více

12.6.2014 Predikce vývoje ocelářského průmyslu na období 2014 až 2017 aneb cesta ke konkurenceschopnosti

  více

11.6.2014 Predikce vývoje ocelářského průmyslu na období 2014 až 2017

Predikce vývoje ocelářského průmyslu na období 2014 až 2017, aneb cesta ke konkurenceschopnosti (seminář, 11. 6. 2014, Praha) více

3.6.2014 Memorandum

Účastníci semináře se hlásí ke svému podílu na cílech Evropské Unie redukovat emise skleníkových plynů oproti roku 1990 do roku 2020 celkem o 20% a zvýšit energetickou účinnost o 20% do roku 2020. Je ale nutné uvědomit si, že v případě samostatné akce EU hrozí evropskému ocelářskému průmyslu nebezpečí, které může mít fatální důsledky. více