Novinky

Stránkování

<1 23 4 5 6 7 8 >
 
 
4.2.2013 Únorová knihovna

V únorovém příspěvku naší knihovny se vracíme do roku 2012. Předběžné agregované údaje o výrobě oceli ukazují i nadále rostoucí nárůst objemu výroby oceli celosvětově. Tempa vývoje v „tahounských“ zemích (BRIC) se zvolnila a i přes poklesy v jiných regionech stále determinují vzestupný globální trend. více

3.1.2013 Lednová knihovna

V lednové knihovně 2013 se věnujeme opět vážné situaci ocelářství – zejména v Evropě. Ocelářství, ale i dodavatelé surovin nyní doplácejí na to, že v období konjunktury mnohdy spíše spekulovali, než kalkulovali. Nicméně i celá finanční krize eurozóny je daní za tuto spekulaci. více

3.12.2012 Prosincový knihovna

Od června letošního roku proběhly vedle výročního zasedání worldsteel v Indii, o němž jsme již informovali, další dvě akce celosvětového významu. Byly to v USA Steel Success Strategies (červen) a v Düsseldorfu Stahl 2012 (listopad). více

29.11.2012 Pozvánka k diskuznímu kulatému stolu

Byli jsme požádáni odborem společné a mnohostranné obchodní politiky MPO o umístění přiložené pozvánky na diskusní kulatý stůl, věnovaný novým pravidlům Systému všeobecných celních preferencí (GSP), na naše e-mailové stránky. více

1.11.2012 Listopadová knihovna

V listopadovém příspěvku uvádíme tiskovou zprávu mezinárodního ocelářského institutu worldsteel, jehož členy jsou také Hutnictví železa a některé ocelářské společnosti ČR. Zpráva je ze 46. Zasedání worldsteel v New Delhi v říjnu 2012. více

15.10.2012 Program vzdělávání pro zaměstnance členů Odvětvového svazu hutnictví železa

Autorem článku je p. Ing. Jiří Mandlík, v současné době manažer projektu „Program vzdělávání pro zaměstnance členů Odvětvového svazu hutnictví železa“. Autor má celoživotní zkušenosti v oblasti pracovně-právních vztahů, normování a racionalizace práce, které uplatňoval v různých pozicích v rámci hutního průmyslu ČSR a ČR. více

1.10.2012 Říjnová knihovna

V říjnovém příspěvku naší knihovny uvádíme komentář k výsledkům hutních organizací za 1. pololetí 2012. více

10.9.2012 Zářijová knihovna

Ani během léta neustaly diskuse o východiscích ze současné finanční krize a o jejích důsledcích na ocelářství. K tomu kompilát z konferencí, časopisů a projevů představitelů ocelářství. více

4.9.2012 Průběžná zpráva o realizaci projektu

Nejvýznamnější informací pro začátek posledního monitorovacího období realizace projektu „Program vzdělávání pro zaměstnance členů OSHŽ“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost MPSV je skutečnost, že se nám podařilo vyrovnat časový skluz v administraci projektu a po schválení monitorovací zprávy (MZ) za období srpen 2011 až leden 2012 se plně věnovat realizaci školících plánů. více

27.7.2012 Srpnová knihovna

V srpnovém příspěvku uvádíme výsledky ocelářského průmyslu ČR za rok 2011. více

2.7.2012 Červencová knihovna

V červencové knihovně se zabýváme opět stavem a výhledem ocelářství. I nadále potvrzují nejrůznější sdělení představitelů ocelářského průmyslu, že návrat ke stavu předkrizového roku 2007 bude nejen zvolný a vrtkavý, častěji se již uvádějí pochybnosti, zda v objemech výroby bude v zemích EU vůbec úrovně 2007 dosaženo. více

1.6.2012 Červnová knihovna

Nejprve několik slov k současné situaci v ocelářství. I přes dále předpovídaný nárůst globální výroby oceli, je v jednotlivých regionech situace rozdílná. V zemích s vyspělou ekonomikou platí stále, že horizont přiblížení se předkrizové úrovni roku 2007 je opět o rok posunut a navíc opět spíše jen v poloze předpovědi. více

Aktuální novinky

Hutní výroby - červenec
Memorandum 

Zasílání novinek HŽ

Mediální partner

 

Hutní výroby

Hutní výroby - červenec

Spolupráce